Worki filtracyjne z poliamidu

Worki filtracyjne wykonane z poliamidu (materiał ten występuje także pod nazwą P84) dzięki swoim właściwościom znajdują zastosowanie w wielu procesach. Materiał ten ma trzy dodatkowe modyfikacje (rodzaje obróbek), dzięki którym zyskuje dodatkowe właściwości.

Najczęściej spotkać można je w:

  • przemyśle ciepłowniczym i energetycznym
  • instalacjach odsiarczania
  • przemyśle hutniczym i odlewniczym
  • spalarniach odpadów komunalnych

Występuje on razem z:

  • membraną PTFE
  • impregnacją wodo i olejoodporną
  • nośnik włókniny wykonany z PTFE

Produkty wykonane z poliamidu mają najczęściej postać standardowych worków filtracyjnych z dnem. Najpopularniejszym sposobem ich mocowania jest pierścień rozprężny tzw. „snapring”, który wszyty jest w górnej części worka.