Kosze wsporcze – gdzie wykorzystywane są kosze wsporcze ze stali?

Kosze wsporcze do worków filtracyjnych pełnią kluczową rolę w filtrach przemysłowych. Kosze wsporcze zwane też klatkami do worków filtracyjnych stosuje się wszędzie tam, gdzie regeneracja worków zachodzi za pomocą impulsów sprężonego powietrza. W tego typu filtrach zanieczyszczone powietrze zawsze atakuje worek od strony zewnętrznej.

Dzięki zastosowaniu koszy wsporczych oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza od strony zewnętrznej worka filtracyjnego nie powoduje zapadania się worka do wewnątrz, co mogłoby być przyczyną spadku wydajności filtra workowego, a w konsekwencji całego urządzenia.

Filtry workowe wyposażone w kosze wsporcze ze stali nierdzewnej i kosze wsporcze ze stali ocynkowanej stosuje się przede wszystkim w ciężkich gałęziach przemysłu oraz wszędzie tam, gdzie wymaga tego konstrukcja instalacji odciągowej. Kosze wsporcze ze stali nierdzewnej są również stosowane w instalacjach przeznaczonych do odpylania pyłów o podwyższonej temperaturze, gdzie stosuje się worki filtracyjne z materiałów takich jak meta-aramid czy teflon.

Kosze wsporcze – Rodzaje: kompletne, łączone, płaskie (klatki)

Na rynku występuje bardzo wiele rodzajów koszy wsporczych do worków. Kosze wsporcze dzielimy między innymi ze względu na sposób montażu (od strony czystej lub brudnej filtra) czy ich budowę.

Kosze wsporcze worków filtracyjnych najczęściej są montowane od góry, tzn. strony czystej filtra. W takim przypadku najpierw montowany jest worek filtracyjny do którego wkładany jest kosz wsporczy, który jest następnie odpowiednio mocowany. Rzadziej stosuje się kosze wsporcze mocowane od strony dolnej czyli strony brudnej filtra. Takie rozwiązania stosowane są wtedy, gdy nie ma możliwości zamontowania koszy od strony czystej.

Kosze wsporcze ze stali mogą być montowane również poziomo, jeśli tego wymaga specyfikacja instalacji odciągowej. W takich instalacjach często stosuje się płaskie kosze wsporcze tzw. klatki, których zadaniem jest zapobieganie zapadaniu się płaskich kieszeni filtracyjnych (np. kieszeni LUHR lub DCE).

Kosze wsporcze, w zależności od długości, wykonuje się z jednego lub więcej łączonych ze sobą elementów. W przypadku łączonych koszy wsporczych poszczególne elementy są ze sobą spinane za pomocą specjalnych zamków.

kosz wsporczy do worków

Konstrukcja, elementy i budowa kosza wsporczego

Kosze wsporcze są wykonane z określonej ilości prętów wzdłużnych opierających się na odpowiednio rozmieszonych pierścieniach dystansujących. Ilość prętów wzdłużnych i pierścieni dystansujących w koszach wsporczych wykonanych ze stali jest uzależniona od stosowanego w instalacji odciągowej medium (materiału) filtracyjnego oraz budowy samej jednostki odpylającej.

Cześć koszy wsporczych jest również wyposażona w denko, które pełni rolę ochronną i zapobiega przecieraniu się worka filtracyjnego.

Wykonywane przez nas kosze wsporcze ze stali posiadają następujące parametry

  • Dostępne ilości prętów wzdłużnych: od 6 do 24 sztuk
  • Średnice prętów: 3 do 5 mm
  • Pierścienie dystansujące: w zależności od potrzeb klienta (od około 50 mm pomiędzy pierścieniami)

W zależności od filtrowanych materiałów kosze wsporcze mogą być wykonane z następujących typów stali:

  • Kosze wsporcze ze stali ocynkowanej – pokryte warstwą cynku zabezpieczającą przed korozją
  • Kosze wsporcze ze stali nierdzewnej (AISI304L lub AISI316L) – o bardzo wysokiej odporności na korozję. Stosowane są one wszędzie tam, gdzie worki mogą być narażone na podwyższoną wilgotność lub gdzie istnieje ryzyko występowania kwasów o wysokim stężeniu.
kosze wsporcze
kosze wsporcze do worków filtracyjnych

Kosze wsporcze do filtrów Schuko

Poza stalowymi koszami wsporczymi lub koszami wsporczymi ze stali nierdzewnej w przemyśle drzewnym stosuje się również kosze wsporcze wykonane z tworzywa sztucznego (kosze wsporcze Schuko). Plastikowe kosze wsporcze do filtrów Schuko charakteryzują się budową modułową. Kosze wsporcze występujące w jednostkach marki Schuko wykonane są z wzmocnionego tworzywa sztucznego. Pojedynczy kosz wsporczy Schuko ma długość ok. 480 mm, jednak możliwe jest ich łączenie i wykorzystywanie w workach filtracyjnych o zwiększonej długości.

Dysze Venturiego

Większość koszy wsporczych jest wyposażana w tak zwane dysze Venturiego (znane również jako zwężki Venturiego).

Dysze Venturiego są krótkimi, zwężającymi się rurami, które powodują wzrost prędkości przepływu powietrza przez worek.

W odpylaczach suchego powietrza zwężka Venturiego wytwarza wtórny przepływ powietrza w celu wzmocnienia czyszczenia pulsacyjnego worków filtracyjnych. Dysza Venturiego jest ekonomiczna w przypadku długich worków filtracyjnych lub gdy w jednym rzędzie występuje duża ich ilość i dla efektywnego i ekonomicznego działania urządzenia potrzeba więcej powietrza do czyszczenia worków filtracyjnych. Sprężone powietrze jest zazwyczaj najbardziej kosztownym (energochłonnym) elementem w działaniu systemu odpylania.

Dysza Venturiego działa jak reduktor, tworząc wtórny przepływ powietrza w celu zwiększenia ilości powietrza usuwającego osady pyłu z worków filtracyjnych. Bez dyszy Venturiego objętość powietrza czyszczącego może być niewystarczająca w stosunku do ilości worków filtracyjnych, które należy oczyścić.

Dysze Venturiego, podobnie jak kosze wsporcze, są wykonywane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Dodatkowo na rynku występują również dysze venturiego wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego.

kosze wsporcze worki filtracyjne

Kosze wsporcze i dysze Venturiego – kontakt

Jeśli chcieliby Państwo zamówić nowe kosze wsporcze do swojego filtra workowego lub dokompletować brakujące elementy jak dysze venturiego zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Nasi doradcy pomogą Państwu wybrać odpowiednie rozwiązanie oraz przedstawią konkurencyjną ofertę cenową. W naszym asortymencie posiadamy również kosze wsporcze do filtrów Schuko – często dostępne od ręki!

W sprawie koszy wsporczych czy zwężek venturiego zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 15 814 55 55 lub za pomocą poczty elektronicznej oferta@worki-24.pl lub formularza kontaktowego .