1. Filtracja – dlaczego jest ważna?

 

W nowoczesnych zakładach pracy, od biur po hale produkcyjne, pracownicy i pracodawcy muszą przestrzegać coraz bardziej restrykcyjnych norm Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Duże zakłady produkcyjne wydzielają w ramach swoich struktur specjalne jednostki odpowiedzialne za współpracę z innymi działami, które dbają, aby normy te były właściwie przestrzegane. Najistotniejszym aspektem w ochronie zdrowia i komfortu pracowników jest zapewnienie dostępu do powietrza, które spełnia wymagania i nie zawiera szkodliwych substancji. Aby tak było powietrze powinno spełniać trzy podstawowe warunki:

 

  • Zawierać minimalną ilość zanieczyszczeń, bezwzględnie w stężeniu poniżej określonych normatywów higienicznych oraz nie powinno zawierać zanieczyszczeń powodujących dyskomfort podczas użytkowania
  • Nie powinno reagować z zanieczyszczeniami środowiska zewnętrznego, które mogą, nawet w niewielkich ilościach wnikać w strefę oddechową użytkownika sprzętu;
  • Nie powinno wpływać negatywnie na poprawne funkcjonowanie sprzętu izolującego[1]

 

Poza ergonomią pracowników filtracja spełnia również funkcję pozwalającą na zbilansowanie zużycia energii w zakładach, które coraz częściej odzyskują ciepło z filtrowanego powietrza w procesie rekuperacji. Pozwala to również znacząco przyczynić się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wydzielanych do środowiska.

oczyszczanie powietrza z pyłów

2. Wymagania dotyczące czystości powietrza

Wymagania dotyczące czystości powietrza w zakładach pracy określa norma PN-EN 132 precyzująca wymagania niezbędne dla zapewnienie czystości powietrza do oddychania. Powietrze powinno spełniać następujące warunki:

  • Zawartość zanieczyszczeń musi być ograniczona do minimum i nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości
  • Zawartość olejów mineralnych nie może być wyczuwalna powonieniem
  • Zawartość wody w powietrzu dla aparatów butlowych nie może przekroczyć 30 mg/m3 lub 50 mg/m3
  • Punkt rosy powietrza dla wężowych aparatów sprężonego powietrza musi leżeć dostatecznie nisko, by nie dochodziło do zamarzania systemów aparatu[1]

Dzięki dobraniu odpowiednich materiałów do urządzeń filtracyjnych firma worki-24.pl pomaga zrealizować nawet najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące jakości powietrza, co potwierdzają rozmaite atesty i certyfikaty na worki filtracyjne.

3. Jakie urządzenia pomagają w odpowiedniej filtracji?

O jakość powietrza w zakładach produkcyjnych dba bardzo wiele różnego rodzaju urządzeń. W niewielkich zakładach są to zwykle niewielkie odpylacze stanowiskowe wyposażone w jeden lub dwa worki filtracyjne. W nieco większych halach stosuje się odpylnie o znacznie większej mocy, które zapewniają dużo wyższą wydajność, a często też jakość filtracji.

W największych zakładach stosuje się duże jednostki filtracyjne takie jak cyklony, filtrocyklony czy filtry pulsacyjne.

Dodatkowo warto zapoznać się również z informacjami na temat filtrów kieszeniowych, które zapewniają sterylne warunki pracy w zakładach pracy o bardzo wysokich wymaganiach środowiskowych (m.in filtry powietrza – HEPA/ULPA).

Niezależnie od stosowanej przez Państwa metody filtracji pyłów firma worki-24.pl oferuje gotowe rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza.

 

Sprawdź również artykuł proces filtracji pyłów.