Proces filtracji pyłów

Proces filtracji pyłów to nic innego jak proces filtracji powietrza (lub innych gazów). Filtracja jest zjawiskiem lub zespołem zjawisk, dzięki którym cząstki aerozolu są oddzielane od strumienia powietrza w którym są zawieszone. Dzieje się tak, gdy cząsteczki w trakcie przepływu znajdą się w pobliżu powierzchni kolektorów – elementów filtracyjnych.

Separacja cząstek pyłu z przepływającego powietrza lub gazu oraz zatrzymanie ich między elementami filtracyjnymi (np. włóknami worków filtracyjnych) odbywa się dzięki występowaniu jednego lub kilku zjawisk-mechanizmów filtracji: zaczepienia, dyfuzji, osadzania grawitacyjnego, oddziaływania elektrostatycznego lub zderzenia inercyjnego (bezwładnościowego).

Zjawiska te często są łączone i wykorzystywane w ramach jednego urządzenia np. w filtrach z komorami filtracji wstępnej czy cyklofiltrach. W procesie filtracji oczyszczone powietrze jest oddawane do atmosfery lub poddawane rekuperacji, natomiast pył jest utylizowany lub przetwarzany (np. do produkcji pelletu). Na rodzaj zastosowanej technologii wpływa wiele czynników, przede wszystkim typ procesu emisyjnego pyłów, wielkość zapylenia, wymagany poziom emisji czy temperatura gazów.

Filtr do powietrza

Aby powyższe założenia mogły zostać spełnione filtr musi być wyposażony w elementy takie jak wentylator lub dmuchawa, wytwarzające podciśnienie w układzie filtrującym w celu wyciągania zanieczyszczeń ze strefy obróbki, ramion lub węży przeznaczonych do transportu w kierunku filtrów, filtrów przeznaczonych stricte do separacji pyłu (np. worków i kieszeni filtracyjnych) oraz finalnie zbiorników, dzięki którym możliwe będzie gromadzenie zanieczyszczeń.

Jeśli cały proces zostanie przeprowadzony poprawnie jego efektem powinno być oczyszczenie mieszaniny z pyłów, co umożliwi jej ponowne wprowadzenie do hali produkcyjnej. Rekuperacja lub systemy powrotu powietrza jest szczególnie istotna w okresie zimowym i pozwala na znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania zakładu, co również przyczynia się do mniejszej emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Żeby upewnić się, że proces filtracji zostanie przeprowadzony poprawnie i da zadowalające nas efekty należy wziąć pod uwagę rodzaj zastosowanych elementów filtracyjnych, wielkość przepływu, poziom zanieczyszczenia wstępnie filtrowanych pyłów oraz właściwie dobrać elementy przesyłowe jak węże czy końcówki. Poprawnie skonstruowany układ filtracyjny potrafi zatrzymać ponad 90, a często blisko 99% zanieczyszczeń.

proces filtracji pyłów

W ofercie worki-24.pl znajdziecie Państwo nie tylko wiele rodzajów filtrów workowych i kieszeniowych przeznaczonych do różnych procesów filtracyjnych, ale także wiele elementów asortymentu uzupełniającego jak węże czy złączki. Aby upewnić się, że oferowane przez nas produkty będą działały poprawnie oferujemy wykonanie usługi serwisu/montażu worków filtracyjnych. Usługa jest wykonywana kompleksowo łącznie z badaniem szczelności instalacji za pomocą fluorescencyjnego proszku UV, który pozwala zlokalizować miejsca nieszczelności.

Zapraszamy do złożenia zapytania poprzez zakładkę kontakt.

Bogatą ofertę asortymentu uzupełniającego znajdziecie Państwo w naszym sklepie internetowym techniczne24.pl.