Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków (ZUK Stąporków) są jedną z wiodących firm z branży energetyki przemysłowej w Polsce i Europie. Firma od blisko 40 lat realizuje inwestycje z zakresu ochrony powietrza, transportu i spalania paliw.

Instalacje ochrony powietrza ZUK Stąporków

Zakład urządzeń Kotłowych Stąporków proponuje swoim klientom usługi z zakresu projektowania i wykonywania kompletnych systemów odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin a także montaż urządzeń. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu ZUK Stąporków współpracuje z firmami przemysłu energetycznego, biomasowego, papierniczego, spożywczego, wydobywczego i wielu innych.

Instalacje oczyszczania powietrza ZUK Stąporków

worki zuk stąporkówZUK Stąporków oferuje swoim klientom kilka typów urządzeń przeznaczonych do oczyszczania powietrza w zakładach przemysłowych. Są to między innymi:

  • Układy dwustopniowe – składające się z baterii cyklonów i odpylacza multicyklonowego pozwalają na zwiększenie skuteczności instalacji odpylającej
  • Filtrobicyklon – urządzenie przeznaczone do odpylania spalin z kotłów rusztowych opalanych węglem, Filtrobicyklon ZUK Stąporków współpracuje z dodatkowym modułem filtra workowego umiejscowionego między rzędami cyklonów. Instalacja odpylania spalin z filtrobicyklonem może, w przypadku serwisowania lub awarii pracować z wyłączonym modułem filtra workowego ZUK Stąporków
  • Filtr workowy ZUK Stąporków – ma ważne zastosowanie w przemyśle energetycznym dzięki wysokiej wydajności i skuteczności filtracji spalin, powietrza i gazów.

Filtr workowy ZUK Stąporków

ZUK Stąporków oferuje swoim klientom filtry workowe przeznaczone do filtracji spalin, gazów i powietrza. ZUK Stąporków wykonuje filtry workowe do pyłów i gazów nie klejących i suchych, które nie tworzą mieszanin wybuchowych. Jednocześnie Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków wykonują na życzenie klienta filtry workowe ZUK z systemem zabezpieczeń przeznaczone do odpylania mieszanin wybuchowych (Ex; ATEX). Filtry workowe ZUK Stąporków są stosowane przede wszystkim w przemyśle energetycznym oraz wapienniczym ,cementowym, hutniczym i odlewniczy. Stosowane są również do odpylania spalin kotłów energetycznych.

Worki filtracyjne ZUK Stąporków

Worki24 od kilku lat dostarcza swoim klientom doskonałej jakości zamienniki worków filtracyjnych pasujących do filtrów ZUK Stąporków. Wykonujemy zamienniki worków ZUK Stąporków przeznaczone do wielu typów układów odpylania. Nasze worki filtracyjne do ZUK Stąporków wykonywane są z najwyższej jakości materiałów filtracyjnych. Do filtracji spalin z kotłów ciepłowniczych proponujemy naszym klientom worki filtracyjne do ZUK Stąporków wykonane z tkaniny szklanej lub wysokiej jakości mieszanki teflonu i poliimidu (PTFE/P84).

Zachęcamy Państwa do kontaktu w przypadku konieczności wymiany worków filtracyjnych w filtrze ZUK Stąporków.