Cyklony filtracyjne nazywane również filtrocyklonami to urządzenia filtrujące, których działanie opiera się na filtrach workowych. Są one niejako połączeniem cyklonu oraz filtra pulsacyjnego. Cyklofiltry są przeznaczone do odpylania powietrza oraz innych gazów z pyłów suchych, sypkich i nieklejących. Część z tych urządzeń stosowana jest to odpylania wybuchowych mieszanin powietrzno-pyłowych.

Filtrocyklony oddzielają cząstki stałe w procesie dwuetapowym:

  1. W pierwszej kolejności, na skutek działania siły odśrodkowej, wytrącane są frakcje o dużych wielkościach i masie. Siła odśrodkowa wywołuje tarcie i osuwanie się cząstek w dół ruchem śrubowo-spiralnym skąd następnie są usuwane na zewnątrz.

  2. Cząstki pyłowe natomiast osiadają na filtrach workowych rozpiętych w środkowej części odpylacza. Warstwa pyłowa jest usuwana z worków za pomocą sprężonego powietrza; cyklicznych impulsów regeneracyjnych.

Worki filtracyjne do cyklofiltrów

W odróżnieniu od tradycyjnych cyklonów w których pył opada na dno zbiornika a oczyszczony gaz wraz z częścią pyłu wydostaje się poprzez kominy wylotowe cyklofiltry wyłapują pyły na workach filtracyjnych, a pozostałe pyły z worków zrzucane są do zsypów przez pneumatyczny układ regeneracji.

Filtrocyklony są powszechnie używane w wielu gałęziach przemysłu takich jak: przemysł drzewny, stolarski, paszowy, młynarski, spożywczy, cementowy, odlewniczy, hutniczy, wapienniczy, tworzyw sztucznych, chemicznym itp.

Worki filtracyjne do cyklofiltrów montuje się na różne sposoby. Najczęściej są to worki mocowane od strony czystej poprzez zdjęcie pokrywy w komorze czystego powietrza i montaż/wymianę worków za pomocą mocowania na pierścień rozprężny typu snapring.

Rzadziej stosowanym rozwiązaniem jest zdjęcie całej komory czystego powietrza. Jest to rozwiązanie nieco tańsze lecz dużo trudniejsze w montażu.

W niektórych cyklonach stosuje się również worki filtrujące wymieniane od wnętrza komory. Worki są nakładane na kołnierze na blasze sitowej, a następnie zaciskane na nich za pomocą opaski zaciskowej.

W zależności od środowiska pracy filtrocyklonu worki produkowane są z materiałów takich jak poliester, polipropylen, aramid, politetrafluoroetylen itp.

Cyklon filtracyjny jest bardzo korzystnym rozwiązaniem z uwagi na niewielkie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, a także długą żywotność urządzenia oraz wysoką skuteczność odpylania. Filtrocyklony gwarantują uzyskanie wymaganego poziomu emisji pyłów dzięki odpowiednio dobranej powierzchni filtracyjnej. Bardzo istotnym czynnikiem jest również możliwość wieloetapowej realizacji inwestycji.

worki filtracyjne do cyklofiltrów