W przypadku otrzymania wadliwego, uszkodzonego, niekompletnego lub niezgodnego z opisem produktu klient ma prawo do jego zareklamowania z tytułu gwarancji (o ile została udzielona) lub rękojmi.

Wszystkie produkty są objęte rękojmią na okres 2 lat od momentu wydania rzeczy.

W przypadku klientów hurtowych istnieje możliwość udzielenia gwarancji na zakupiony produkt. Szczegóły gwarancji i okres jej obowiązywania są zawsze ustalane indywidualnie przy konkretnym zamówieniu.

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 15 814 55 55, poprzez e-mail oferta@worki-24.pl lub formularz kontaktowy na stronie https://worki-24.pl/kontakt.html.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia.

Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać kopię dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz zawierać wyczerpujący opis problemu. Im dokładniejszy opis usterki tym krótszy czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji. Wszelkie dodatkowe informacje (zdjęcia, pomiary) pomogą w ustaleniu przyczyn wystąpienia wady.

W przypadku stwierdzenia wadliwości zamówienia wynikającego z błędu producenta np. uszkodzenia produktu, niepoprawnie wykonanych produktów, lub niekompletnej przesyłki producent zobowiązuje się do naprawy wady, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny lub zwrotu środków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Producent pokryje również koszty przesyłki zwrotnej.

W przypadku stwierdzenia, że reklamowany produkt został wykonany zgodnie z zamówieniem firma może, w miarę możliwości, naprawić bądź wymienić produkt na inny. W przypadku naprawy lub wymiany producent zastrzega sobie prawo do ponownego obciążenia kupującego kosztami transportu reklamowanych produktów.

W przypadku gdy reklamacje nie dotyczą bezpośrednio towary, a na przykład jakości obsługi zapraszamy do przesłania swoich uwag na adres biuro@worki-24.pl

Firma Mateusz Źródłowski worki-24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia reklamacyjnego.