Worki filtracyjne są najważniejszym elementem większości instalacji odpylających działających w warsztatach i zakładach przemysłowych. Dobrze dobrane worki filtracyjne nazywane często workami odpylającymi pozwalają na optymalizację procesu filtracji przemysłowej. Należy pamiętać, że worki w filtrach przemysłowych są elementem ulęgającym z czasem zużyciu w związku z czym co jakiś czas konieczna jest ich wymiana.

Kiedy należy wymieniać worki filtracyjne?

Gdy zauważymy pierwsze symptomy pogorszenia się procesu filtracji takie jak pogorszenie jakości powietrza w zakładzie, pył wydostający się z filtra, spadek wydajności filtracji czy wzrost temperatury na filtrze należy przeprowadzić kontrolę worków filtracyjnych. Istnieje wiele potencjalnych czynników wpływających na spadek wydajności worków filtracyjnych. Są to na przykład:

  • Uszkodzenie worka filtracyjnego poprzez jego zerwanie, przedziurawienie lub spalenie
  • Zapchanie worka filtracyjnego

Uszkodzenie worków filtracyjnych często pozwala zanieczyszczonemu powietrzu przedostać się przez filtr z pominięciem worków filtracyjnych przez co frakcja odpadowa nie jest odseparowywana. Zapchane worki filtracyjne z czasem powodują spadek wydajności urządzenia przez co filtr się dusi, co w konsekwencji może prowadzić do jego uszkodzenia lub nagłego wzrostu temperatury na filtrze.

Pył wydobywający się z filtra jest pierwszą oznaką wskazującą, że należy zwrócić uwagę na stan worków filtracyjnych.

Najważniejszą zasadą przy wymianie worków filtracyjnych jest wymiana wszystkich worków filtracyjnych naraz. Wymiana wszystkich worków filtracyjnych pozwala na zachowanie najwyżej jakości filtracji, co nie może być zagwarantowane przy wymianie pojedynczych worków filtracyjnych. Powietrze zawsze próbuje wydostać się z filtra najkrótszą możliwą drogą w związku z czym pozostawienie starych worków filtracyjnych na filtrze spowoduje zwiększenie przepływu powietrza przez nowe worki filtracyjne co spowoduje ich szybsze zużycie.

zanieczyszczony filtr przed serwisem

Zanieczyszczony filtr przed serwisem i wymianą worków filtracyjnych

zanieczyszczony filtr przed serwisem i wymianą worków
filtr po serwisie i wymiane worków

Korzyści płynące z wymiany worków filtracyjnych

Regularna wymiana worków filtracyjnych niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim minimalizuje ilość emitowanych zanieczyszczeń co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz ergonomię pracy pracowników – mniejsze zapylenie ułatwia oddychanie co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na wzrost produktywności. Regularna wymiana worków filtracyjnych jest również bardzo istotnym elementem konserwacji instalacji odpylającej. Wymiana worków pozwala na zwiększenie efektywności filtracji co przekłada się na pracę filtra. Im sprawniej działa filtr przemysłowy tym mniejsze zużycie energii oraz ryzyko wystąpienia kosztownych w usunięciu awarii. Awaria filtra może też spowodować konieczność czasowego wyłączenia hali z eksploatacji. Zastosowanie wydajnych worków filtracyjnych wymiernie przekłada się ograniczenie możliwości wystąpienia niezaplanowanych przestojów w zakładach.

Serwis filtrów do odciągu

Jeżeli potrzebujesz pomocy w serwisie urządzeń filtracyjnych worków, kieszeni, rękawów filtrujących lub sprawdzenia ich szczelności zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem urządzeń filtracyjnych.